Koltex Plastic Recycling Systems realizuje projekt DWFS w ramach funduszy unijnych