Linie granulacyjne kaskadowe to maszyny do recyklingu  tworzyw sztucznych, które w procesie recyklingu tworzyw sztucznych przeznaczone są do granulacji rozdrobnionych w postaci folii i przemiałów, mocno zadrukowanych (o dużym stopniu zabrudzenia) i większej wilgotności odpadów tworzyw jak PP, PE, LLDPE, LDPE, PS czy ABS. W zależności od przetwarzanych materiałów, linie kaskadowe mogą posiadać różne konfiguracje wyposażenia.

Kaskadowy układ linii granulacyjnej polega na specjalnym ułożeniu 2 połączonych ze sobą wytłaczarek oraz jego konfiguracji w jeden system z pozostałymi urządzeniami linii granulacyjnej. Specyfika granulacji w tym układzie zakłada łagodniejszą obróbkę materiału w celu uzyskania lepszej jakości granulatu pod względem uplastycznienia, czystości i wilgotności. Staje się to możliwe dzięki wyposażeniu drugiej wytłaczarki w wyraźnie mniejszy mocą silnik i mniejszą długość ślimaka układu plastyfikacji oraz osiągnięciu tym samym dłuższej drogi wytłaczania materiału przy mniejszej szybkości ścinania.

W odróżnieniu od konwencjonalnej linii z jedną wytłaczarką, lepsze parametry jakościowe w zastosowaniu kaskadowych linii granulacyjnych osiągamy przez zastosowanie wielokrotnych (od 3 do 5) systemów odgazowania próżniowego. Specjalną rolę pełni w nich zainstalowana przy przejściu między wytłaczarkami komora do odgazowania, przystosowana do pracy przy wielokrotnie większej powierzchni materiału, niż w standardowym systemie odgazowywania w wytłaczarce. Odpowiednią czystość przetwarzanego tworzywa otrzymujemy również dzięki zastosowaniu podwójnej filtracji w postaci 2 zmieniaczy sit, zainstalowanych zarówno przy przejściu między wytłaczarkami, jak i przy wyjściu z drugiej wytłaczarki.

Sterowanie procesem produkcyjnym linii granulacyjnej w całości odbywa się poprzez panel operatorski HMI, gdzie operator ma możliwość podglądu na bieżąco parametrów procesu oraz zmiany „online” tych parametrów. Sterowanie dodatkowo umożliwia zdalny dostęp do maszyny dla kierownictwa lub serwisu.

Maszyny do recyklingu tworzyw sztucznych (Linie kaskadowe do regranulacji tworzyw sztucznych) projektowane są wyłącznie pod indywidualne potrzeby i wymagania naszych Klientów. Oferowane przez nas urządzenia tej linii podlegają pod ogólne i szczegółowe przepisy bezpieczeństwa i są zgodne z wymogami CE.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą linie granulacyjne kaskadowe serii KLT-Z.

Tabela konfiguracji linii granulacyjnych kaskadowych do tworzyw sztucznych.

Model KLT-Z100 KLT-Z120 KLT-Z160 KLT-Z180
Moc silnika
wytłaczarki 1 [kW]
110 160 – 200 200 – 355 355 – 500
Moc silnika
wytłaczarki 2 [kW]
55 70 – 90 110 – 132 132 – 160
Moc silnika
zagęszczarki [kW]
90 110 200 – 250 250 – 280
Średnica ślimaka
wytłaczarki 1 [mm]
100 120 160 180
Średnica ślimaka
wytłaczarki 2 [mm]
120 150 180 200
Długość ślimaka
wytłaczarki 1 [L/D]
44 : 1 44 : 1 44 : 1 44 : 1
Długość ślimaka
wytłaczarki 2 [L/D]
23 : 1 23  :1 23 : 1 23 : 1
Wydajność
[kg/h]
350 – 450 500 – 700 850 – 1100 1000 – 1500

  Do zalet linii granulacyjnych w układzie kaskadowym należą m.in.:

 • wysoka wydajność (do 2500 kg/h);
 • wysoka jakość uzyskanych granulatów pod względem poziomu uplastycznienia, czystości i wilgotności;
 • wstępne podgrzanie i zagęszczenie materiału do przetwarzania przez kompaktor;
 • wielostopniowy (od 3 do 5) system odgazowania;
 • zastosowanie specjalnej komory odgazowującej przy przejściu między wytłaczarkami;
 • dwustopniowa filtracja materiału (2 systemy zmieniaczy sit);
 • zastosowanie głowicy tnącej w mgle wodnej;
 • sterowanie pracą wytłaczarki przez panel operatorski HMI;
 • innowacyjne zastosowanie elementów ruchomych w układzie plastyfikującym, podlegających naturalnemu zużyciu;
 • osuszanie granulatu przez sito wibracyjne;
 • wygodny system odbioru granulatu.
  Linie granulacyjne kaskadowe służą do granulowania:

 • mocno zadrukowanych, rozdrobnionych odpadów tworzyw w postaci folii: PE, LLDPE, LDPE, HDPE;
 • mocno zadrukowanych, rozdrobnionych odpadów tworzyw w postaci przemiału: PP, ABS, EPS, PS.