Układy plastyfikujące są to zespoły części wytłaczarek do granulacji tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą ślimak i cylinder wytłaczarki. Zużycie układów plastyfikujących spowodowanych przez przetwarzanie nie zawsze odpowiednio oczyszczonych, oddzielonych materiałów recyklingowych oraz stosowanie różnych tworzyw technicznych i dodatków ma znaczący wpływ na pogorszenie jakości otrzymanego produktu i spadek wydajności pracy wytłaczarki.

Wychodząc naprzeciw powstałym problemom związanymi ze zużyciem układów uplastyczniania, w naszej ofercie dostarczamy naszym Klientom nowe układy plastyfikujące obejmujące ślimaki i cylindry wytłaczarek wykonane standardowo w długotrwałym azotowaniu gazowym oraz jonowym lub bimetalicznie wzmocnione na bazie żelaza i niklu.

Naszym Klientom oferujemy również kompleksową obsługę w zakresie pomiarów zużycia, projektowania, analizy i doboru geometrii układów plastyfikujących oraz wyboru ich najlepszych parametrów procesowych dla odpowiednich rodzajów produkcji i przerabianych surowców. Układy plastyfikujące mogą być wykonane na podstawie otrzymanych rysunków technicznych, jak również wykonanej przez naszą firmę dokumentacji technicznej, opracowanej w oparciu o wymiarowanie poszczególnych detali elementów układów, na bazie których wykonujemy nowe układy plastyfikujące.

  Do zalet naszych usług w zakresie układów plastyfikujących należą m.in.:

 • obsługa w zakresie identyfikacji przyczyn problemu;
 • wykonywanie analiz, pomiarów zużycia układów plastyfikujących;
 • projektowanie i dobór odpowiednio zoptymalizowanych geometrii układów plastyfikujących;
 • opracowywanie wymaganej dokumentacji technicznej;
 • zaopatrywanie w najlepszej jakości układy plastyfikujące w oparciu o nowoczesne technologie wytrzymałościowe.
  Układy plastyfikujące wytłaczarek mają na celu:

 • zapewnienie najlepszych parametrów jakościowych procesom uplastyczniania;
 • osiągnięcie wymaganej jakości produktom granulacji;
 • utrzymanie odpowiedniej wydajności pracy wytłaczarki;
 • minimalizację ryzyka związanego ze zużyciem układu uplastyczniania podczas pracy.