Oferujemy układy plastyfikujące do maszyn recyklingu tworzyw.

Oferujemy zmieniacze sit do maszyn do recyklingu tworzyw sztucznych.

Oferujemy systemy granulacji (cięcia w płaszczu wodnym).

Oferujemy sita wibracyjne do linii granulacyjnych tworzyw sztucznych.

Oferujemy wirówki poziome do linii do recyklingu tworzyw sztucznych.

Oferujemy wirówki pionowe do linii do recyklingu tworzyw sztucznych.

Oferujemy przekładnie do wytłaczarek, linii do granulacji.

Oferujemy podajniki taśmowe do urządzeń recyklingu tworzyw.