English
Contact form
[cf7form cf7key="formularz-kontaktowy"]

Contact

Koltex Plastic Recycling Systems Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sokołowska 28
36-100 Kolbuszowa
Polska

NIP: 814-15-66-854
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000678397
REGON: 831312851

Dane kontaktowe

Office

+48 17 227 36 82 +48 741 5403

biuro@koltexprs.com

faktury@koltexprs.com

Sales Department:

+48 17 741 5434, +48 883 844 914, +48  538 184 385

marketing@koltexprs.com

Logistics Department:

+48 17 741 5408, +48 535 736 123

logistyka@koltexprs.com

Technology Department:

+48 17 741 5414, +48 787 800 203

wsparcie@koltexprs.com

Production Department:

+48 17 741 5410, +48 790 269 200

produkcja@koltexprs.com