• Oferta
 • Granulation peripherals

Plasticizing systems

We supply plasticizing systems for extruders. Layouts can be made from received drawings as well as onthe basis of supplied elements.

Układy plastyfikujące są to zespoły części wytłaczarek do granulacji tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą ślimak i cylinder wytłaczarki. Zużycie układów plastyfikujących spowodowanych przez przetwarzanie nie zawsze odpowiednio oczyszczonych, oddzielonych materiałów recyklingowych oraz stosowanie różnych tworzyw technicznych i dodatków ma znaczący wpływ na pogorszenie jakości otrzymanego produktu i spadek wydajności pracy wytłaczarki.

Układy plastyfikujące są to zespoły części wytłaczarek do granulacji tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą ślimak i cylinder wytłaczarki. Zużycie układów plastyfikujących spowodowanych przez przetwarzanie nie zawsze odpowiednio oczyszczonych, oddzielonych materiałów recyklingowych oraz stosowanie różnych tworzyw technicznych i dodatków ma znaczący wpływ na pogorszenie jakości otrzymanego produktu i spadek wydajności pracy wytłaczarki.

 

Do zalet naszych usług w zakresie układów plastyfikujących należą m.in.: obsługa w zakresie identyfikacji przyczyn problemu; wykonywanie analiz, pomiarów zużycia układów plastyfikujących; projektowanie i dobór odpowiednio zoptymalizowanych geometrii układów plastyfikujących; opracowywanie wymaganej dokumentacji technicznej; zaopatrywanie w najlepszej jakości układy plastyfikujące w oparciu o nowoczesne technologie wytrzymałościowe.

Układy plastyfikujące wytłaczarek mają na celu:

 • zapewnienie najlepszych parametrów jakościowych procesom uplastyczniania;
 • osiągnięcie wymaganej jakości produktom granulacji;
 • utrzymanie odpowiedniej wydajności pracy wytłaczarki;
 • minimalizację ryzyka związanego ze zużyciem układu uplastyczniania podczas pracy

Do zalet naszych usług w zakresie układów plastyfikujących należą m.in.:

 • obsługa w zakresie identyfikacji przyczyn problemu;
 • wykonywanie analiz, pomiarów zużycia układów plastyfikujących;
 • projektowanie i dobór odpowiednio zoptymalizowanych geometrii układów plastyfikujących;
 • opracowywanie wymaganej dokumentacji technicznej;
 • zaopatrywanie w najlepszej jakości układy plastyfikujące w oparciu o nowoczesne technologie wytrzymałościowe.

Układy plastyfikujące wytłaczarek mają na celu:

 • zapewnienie najlepszych parametrów jakościowych procesom uplastyczniania;
 • osiągnięcie wymaganej jakości produktom granulacji;
 • utrzymanie odpowiedniej wydajności pracy wytłaczarki;
 • minimalizację ryzyka związanego ze zużyciem układu uplastyczniania podczas pracy.