Polski

DWFS ®

W ramach projektu „Wdrożenie innowacyjności technologicznej DWFS® (Double Wash and Floating Systems)” Poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, efektem innowacji procesowej firma Koltex PRS wprowadziła do oferty kompleksową linię myjącą dla recyklingu odpadów foliowych – technologia Double Wash and Floating Systems (DWFS®).

Nowa technologia DWFS® wykorzystuje podwójny obieg w procesie mycia tworzywa sztucznego poddawanego przetwarzaniu na linii do recyklingu. DWFS® pozwala na poprawę czystości płatka foliowego przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu zużycia wody w procesie (wydłużenie cyklu pomiędzy wymianami) w celu osiągnięcia pozytywnych efektów ekonomicznych oraz środowiskowych. Zapewnia ona również obniżenie wilgotności płatka oraz zwiększenie gotowości technicznej wykorzystującej nową technologię linii do recyklingu.

Na podstawie przeprowadzonych prac B + R oraz opracowanej dokumentacji, w zakresie wielkości produkowanych ścieków, linia do recyklingu odpadów foliowych DWFS® pozwala na zmniejszenie ilości wytwarzanych ścieków z przyjętej wartości bazowej 1040 m3 (obecny stan techniki – 26 zmian wody rocznie po 40 m3) do wartość 240 m3 (DWFS – 4 zmiany wody rocznie po 60 m3).

Linia Double Wash and Floating Systems (DWFS®) składa się z następujących komponentów:

Schemat linii DWFS
 1. Podajnik taśmowy łamany do rozdrabniacza
 2. Rozdrabniacz I
 3. Podajnik taśmowy spod rozdrabniacza
 4. Myjka dynamiczna I
 5. Myjka dynamiczna II
 6. Wanna flotacyjna I
 7. Podajnik ślimakowy
 8. Wanna flotacyjna II
 9. Podajnik ślimakowy rozdzielający
 10. Wirówka susząca I – A
 11. Wirówka susząca II – A
 12. Podajnik wentylatorowy z cyklonem – A
 13. Kompaktor ślimakowy I – A
 14. Wirówka susząca III – B
 15. Wirówka susząca IV – B
 16. Podajnik wentylatorowy z cyklonem – B
 17. Kompaktor ślimakowy II – B
 18. Podajnik taśmowy łamany
 19. Rozdrabniacz II
 20. Podajnik taśmowy spod rozdrabniacza
 21. Podajnik wentylatorowy