Polski
Schemat Linii myjącej DWFS

Linie myjące Double Wash and Floating Systems (DWFS®)

W ramach projektu „Wdrożenie innowacyjności technologicznej DWFS® (Double Wash and Floating Systems)” Poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 firma Koltex PRS wprowadziła do oferty kompleksową linię myjącą dla recyklingu odpadów foliowych Double Wash and Floating Systems (DWFS®).

Nowa technologia DWFS® pozwala na poprawę czystości płatka foliowego przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu zużycia wody w procesie w celu osiągnięcia pozytywnych efektów ekonomicznych oraz środowiskowych.