Polski
Schemat Linii myjącej DWFS

Linie myjące Double Wash and Floating Systems (DWFS®)

W ramach projektu „Wdrożenie innowacyjności technologicznej DWFS® (Double Wash and Floating Systems)” Poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, efektem innowacji procesowej firma Koltex PRS wprowadziła do oferty kompleksową linię myjącą dla recyklingu odpadów foliowych Double Wash and Floating Systems (DWFS®).

Nowa technologia DWFS® wykorzystuje podwójny obieg w procesie mycia tworzywa sztucznego poddawanego przetwarzaniu na linii do recyklingu. DWFS® pozwala na poprawę czystości płatka foliowego przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu zużycia wody w procesie (wydłużenie cyklu pomiędzy wymianami) w celu osiągnięcia pozytywnych efektów ekonomicznych oraz środowiskowych.

Zapewnia ona również obniżenie wilgotności płatka oraz zwiększenie gotowości technicznej wykorzystującej nową technologię linii do recyklingu.

Na podstawie przeprowadzonych prac B + R oraz opracowanej dokumentacji, w zakresie wielkości produkowanych ścieków, linia do recyklingu odpadów foliowych DWFS® pozwala na zmniejszenie ilości wytwarzanych ścieków z przyjętej wartości bazowej 1040 m3 (obecny stan techniki – 26 zmian wody rocznie po 40 m3) do wartość 240 m3 (DWFS – 4 zmiany wody rocznie po 60 m3).

Linia recyklingu odpadów foliowych Double Wash and Floating Systems (DWFS®) składa się z następujących komponentów: