Polski
Wytłaczarka
  • Oferta
  • Granulowanie / wytłaczanie

Wytłaczarki do tworzyw

Wytłaczarki do granulacji tworzyw sztucznych są głównymi urządzenia układu linii granulacyjnej, odpowiedzialnymi za aglomerację, ujednorodnienie i właściwe uformowanie tworzywa sztucznego do dalszych etapów recyklingu. W zależności od konfiguracji, począwszy od układów jedno-ślimakowych po układy kaskadowe, wytłaczarki przeznaczone są do granulacji rozdrobnionych, lekko jak i mocno zadrukowanych tworzyw jak: PPPELLDPELDPEPSABS w postaci folii jak i przemiałów.

Zaawansowanie etapu przetwarzania w wytłaczarkach polega na poddaniu obrabianego materiału odpowiednim procesom fizycznym jak: zagęszczaniu, sprężaniu i formowaniu w wysokich temperaturach. Tworzywo w postaci przemiału lub płatków folii podawane jest do kosza zasypowego lub kompaktora (gdzie zostaje wstępnie podgrzane i zagęszczone) a następnie dostarczane jest do ślimaka w cylindrze wytłaczarki.

Ruch obrotowy ślimaka transportuje tworzywo do strefy uplastyczniania, gdzie pod wpływem ciepła od elementów grzejnych (grzałek) i tarcia o cylinder podlega ono stopieniu i ujednorodnieniu (tzw. homogenizacji). Uzyskane jednorodne tworzywo podawane jest następnie z odpowiednią prędkością do głowicy wytłaczarki, gdzie podlega ono właściwemu uformowaniu.

Dla zapewnienia lepszego uplastycznienia zadrukowanych odpadów, niezbędne jest zastosowanie w wytłaczarkach linii granulacyjnych systemu odgazowywania. System ten zapewnia skuteczną redukcję wytworzonego podczas wytłaczania gazu i zapobiega powstawaniu wad w postaci pęcherzyków powietrza na produkcie końcowym.

Podział strefy uplastycznia układu cylindra ze względu na sterowane przez regulatory temperatury strefy grzewcze oraz wyposażenie tych stref w specjalne układy chłodzenia (wodnego lub wentylatorowego) zapewnia przetwarzanemu tworzywu uzyskanie właściwej temperatury i gęstości, a tym samym efektywne jego uplastycznienie. Wysoką jakość produktu końcowego wytłaczarkom zapewniają również odpowiednio dobrana długość ekstrudera oraz skok i średnica ślimaka. Specyfika produkcji i wytłaczania przetwarzanego tworzywa sypkiego, determinuje oprócz konstrukcji i wymiarów ślimaka uplastyczniania również odpowiednio dopasowane do tych parametrów prędkości ślimaka oraz zainstalowane moce silników.

 

Produkowane przez nas wytłaczarki podlegają pod ogólne i szczegółowe przepisy bezpieczeństwa i są zgodne z wymogami CE.