Polski
Wanna floatacyjna

Wanny flotacyjne

Wanny flotacyjne to wykonane ze stali nierdzewnej zbiorniki separacyjne przeznaczone do oddzielania mocno zabrudzonych, rozdrobnionych odpadów z tworzyw sztucznych od innych materiałów o różnych gęstościach (np. płatków foliowych od tonących cząstek butelek PET) oraz zanieczyszczeń takich jak piasekkamieniemetale itp.

Wanny flotacyjne są każdorazowo projektowane i konfigurowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klienta. Nasze wanny podlegają pod ogólne i szczegółowe przepisy bezpieczeństwa i są zgodne z wymogami CE.

Konstrukcja wanny flotacyjnej to zbiornik wypełniony wodą, który wstępnie myje i oddziela materiał pływający od tonącego. Przemieszczanie pływającego, rozdrobnionego materiału na powierzchni zbiornika możliwe jest dzięki zastosowaniu układu mieszadeł (flotowników) i zamontowanych na nich sit i łopatek. Wyposażenie w odpowiednie podajniki ślimakowe poziome i pionowe umożliwia bieżące wybieranie zanieczyszczeń z dna zbiornika, a oczyszczony materiał odprowadzany jest wraz z wodą do wirówek, co dodatkowo umożliwia bieżącą cyrkulacje wodną zbiornika. Lepszy wynik separacji uzyskujemy dzięki dłuższemu czasowi retencji materiału w wannie flotacyjnej. Za pomocą wanien o zwiększonej długości i szerokości, przy większym zabrudzeniu możliwe jest ich zastosowanie w systemie kaskadowym.