Polski
Układ plastyfikujacy

Układy plastyfikujące

Układy plastyfikujące są to zespoły części wytłaczarek do granulacji tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą ślimak i cylinder wytłaczarki. Zużycie układów plastyfikujących spowodowanych przez przetwarzanie nie zawsze odpowiednio oczyszczonych, oddzielonych materiałów recyklingowych oraz stosowanie różnych tworzyw technicznych i dodatków ma znaczący wpływ na pogorszenie jakości otrzymanego produktu i spadek wydajności pracy wytłaczarki.

Układy plastyfikujące są to zespoły części wytłaczarek do granulacji tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą ślimak i cylinder wytłaczarki. Zużycie układów plastyfikujących spowodowanych przez przetwarzanie nie zawsze odpowiednio oczyszczonych, oddzielonych materiałów recyklingowych oraz stosowanie różnych tworzyw technicznych i dodatków ma znaczący wpływ na pogorszenie jakości otrzymanego produktu i spadek wydajności pracy wytłaczarki.

Układy plastyfikujące są to zespoły części wytłaczarek do granulacji tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą ślimak i cylinder wytłaczarki. Zużycie układów plastyfikujących spowodowanych przez przetwarzanie nie zawsze odpowiednio oczyszczonych, oddzielonych materiałów recyklingowych oraz stosowanie różnych tworzyw technicznych i dodatków ma znaczący wpływ na pogorszenie jakości otrzymanego produktu i spadek wydajności pracy wytłaczarki.

 

Do zalet naszych usług w zakresie układów plastyfikujących należą m.in.: obsługa w zakresie identyfikacji przyczyn problemu; wykonywanie analiz, pomiarów zużycia układów plastyfikujących; projektowanie i dobór odpowiednio zoptymalizowanych geometrii układów plastyfikujących; opracowywanie wymaganej dokumentacji technicznej; zaopatrywanie w najlepszej jakości układy plastyfikujące w oparciu o nowoczesne technologie wytrzymałościowe.

Układy plastyfikujące wytłaczarek mają na celu:

 • zapewnienie najlepszych parametrów jakościowych procesom uplastyczniania;
 • osiągnięcie wymaganej jakości produktom granulacji;
 • utrzymanie odpowiedniej wydajności pracy wytłaczarki;
 • minimalizację ryzyka związanego ze zużyciem układu uplastyczniania podczas pracy

Do zalet naszych usług w zakresie układów plastyfikujących należą m.in.:

 • obsługa w zakresie identyfikacji przyczyn problemu;
 • wykonywanie analiz, pomiarów zużycia układów plastyfikujących;
 • projektowanie i dobór odpowiednio zoptymalizowanych geometrii układów plastyfikujących;
 • opracowywanie wymaganej dokumentacji technicznej;
 • zaopatrywanie w najlepszej jakości układy plastyfikujące w oparciu o nowoczesne technologie wytrzymałościowe.

Układy plastyfikujące wytłaczarek mają na celu:

 • zapewnienie najlepszych parametrów jakościowych procesom uplastyczniania;
 • osiągnięcie wymaganej jakości produktom granulacji;
 • utrzymanie odpowiedniej wydajności pracy wytłaczarki;
 • minimalizację ryzyka związanego ze zużyciem układu uplastyczniania podczas pracy.