Polski

Dotacje

Wdrożenie innowacyjności technologicznej DWFS® (Double Wash and Floating Systems) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opracowanie innowacyjnego zespołu wytłaczająco-granulacyjnego FRS® (Foil Recycling System) do recyklingu wysoko zadrukowanych i zanieczyszczonych odpadów foliowych.