Granulowanie tworzyw sztucznych jest kluczową, najbardziej technologicznie zaawansowaną fazą w procesie recyklingu tworzyw sztucznych, w której z zużytych odpadów tworzyw uzyskuje się ponownie zdolne do przetworzenia w procesach produkcji materiały w formie regranulatów.

Otrzymane jako finalny produkt granulacji i będące podstawą wyjściową dla wielu różnych produktów regranulaty, aby mogły być ponownie zastosowane muszą być odpowiednio oczyszczone od wszelkich zanieczyszczeń i spełniać wszelkie wymagane normy jakościowe.

Linie granulacyjne do tworzyw sztucznych są zespołem zautomatyzowanych urządzeń umożliwiającymi przetworzenie rozdrobnionego materiału wejściowego szerokiego zakresu tworzyw jak: PP, PE, HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, EPS w rozdrobniony produkt końcowy regranulatu w formie małych granulek. Zaawansowanie etapu przetwarzania na liniach granulacyjnych polega na poddaniu obrabianego materiału odpowiednim procesom fizycznym jak: zagęszczaniu, kompresji w wysokich temperaturach, chłodzeniu, suszeniu oraz rozdrabnianiu. Budowa linii granulacyjnych różni się w zależności od rodzaju przetwarzanego tworzywa, stopnia jego zanieczyszczenia i wymaganych do osiągniecia norm jakościowych uzyskiwanych regranulatów.

Typowa linia granulacyjna składa się z:

podajnika taśmowego – dostarcza materiał wejściowy;
kompaktora (aglomeratora bądź zagęszczarki) lub kosza zasypowego (w zależności od materiału poddawanego recyklingowi) – pierwszy zagęszcza i podgrzewa tworzywo, drugi jest tylko wejściem materiału do układu plastyfikującego;
wytłaczarki – ujednorodnia (homogenizuje) tworzywo, a odprowadzając gaz powstały podczas wytłaczania eliminuje pęcherzyki powietrza na produkcie;
hydraulicznego zmieniacza sit – oczyszcza materiał z zanieczyszczeń za pomocą siatki filtracyjnej;
granulatora (systemu cięcia w płaszczu wodnym) – tnie tworzywo na odpowiedniej wielkości granulki;
stołu (sita) wibracyjnego – osusza, oddziela od wody granulki;
wirówki granulatu – odwirowywuje od wody granulat;
systemu odbioru granulatu (leja transportowego i stacji pakowania) – transportuje produkt do pakowania;
systemu sterowania – zarządza pracą wytłaczarki na poszczególnych strefach uplastyczniania.

Oferujemy kompletne linie z kompaktorem do recyklingu tworzyw sztucznych

Oferujemy wytłaczarki jako główny element np. linii do produkcji folii.

Oferujemy zagęszczarki do tworzyw sztucznych.

Oferujemy kompletne linie do granulacji tworzyw sztucznych z koszem zasypowym.

Oferujemy kompletne linie kaskadowe do granulacji tworzyw sztucznych.