Oferujemy kompletne linie z kompaktorem do recyklingu tworzyw sztucznych.

Oferujemy kompletne linie do granulacji tworzyw sztucznych z koszem zasypowym.

Oferujemy kompletne linie kaskadowe do granulacji i wytłaczania tworzyw sztucznych.

Oferujemy wytłaczarki jako główny element np. linii do produkcji folii.

Oferujemy zagęszczarki do tworzyw sztucznych.